top of page

Autisme gerelateerde informatie

Hier vind je informatie over onder andere begeleiding & coaching, plekken voor therapie, waar je rijlessen kunt volgen, hulp bij het vinden van werk, het vinden van vriendschappen, daten, het doelgroepenregister, veel boeken over autisme, speciale scholen, hulp bij studiekeuze en een lijst van angsttandartsen.

De website van de Nederlandse Vereniging voor  Autisme:

www.autisme.nl 

 

www.autisme.nl/autipas

 

Bij de autipas worden de belangrijkste kenmerken van autisme uitgelegd, naast persoonlijke gegevens. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld niet lang in de rij te staan als het gaat om pretparken of musea.

 

Ons mailen? advies@autisme.nl

 

Als u een het lidmaatschap wilt opzeggen: leden@autisme.nl

 

Vragen over autipas: autipas@autisme.nl

Het autisme kenniscentrum van Dokter Bosman heeft 3 locaties:

 1. Nijmegen (088-2267635)

 2. Zwolle (088-2267830)

 3. Utrecht (088-2267695)

 

Handige websites:

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op Kiezen in de ggz vind je handige informatie over  kwetsbaarheden en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar. 

https://kiezenindeggz.nl/ 

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Ieder(in) wil een écht inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap of chronische ziekte alle kansen krijgen om volwaardig mee te doen. We maken ons sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten.

https://iederin.nl/ 

 

https://wachtverzachter.nu/

www.talent-autism-centre.nl

www.deautismespecialist.nl

www.wereldvanautisme.nl

www.onlineautismecoach.nl

 

www.autisme-inzicht.net

www.anneliesspek.nl

www.autismekracht.com

Céline Mollink, autismecoach, ervaringsdeskundige, psycholoog en psycholoog GGZ in opleiding 

www.cce.nl Centrum voor consultatie en expertise

www.mee.nl

www.autismeacademie.nl

www.vanuitautismebekeken.nl

www.wegwijzer-autisme.nl

www.autisme-bij-vrouwen.nl

www.autismedigitaal.nl

www.autismenoordholland.nl

www.kenniscentrum-kjp.nl

Diëtiste met kennis van ASS:

Stippencoach is een interventie en een tool, die in te zetten is bij eet- en/of gewichtsproblemen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (VB), een syndroomachtergrond, autisme (ASS) en/of een psychiatrische kwetsbaarheid.
Ook mensen met een beperkte taalvaardigheid of andere complexe problematiek kunnen hier goed mee werken.

https://www.stippencoach.nl/

 

Begeleiding & coaching:

www.kwintes.nl/begeleiding/autisme

www.autismecoach.nl/coaches

www.iqcoaches.nl

www.boba.nl

Therapie:

https://metmariette.nl/ (Bilthoven)

https://www.youz.nl/leo-kannerhuis (Arnhem, Nijmegen, Amsterdam)

https://www.regionaalautismecentrum.nl/ (begeleiding & ondersteuning, wonen, diagnostiek & behandeling – Helmond)

https://www.lister.nl/begeleiding-bij-autisme/

www.kwintes.nl

https://www.autisme-inzicht.net/ (Utrecht)

 

Ervaringsdeskundige Robert Langstraat (Amsterdam): https://autismeverklaard.nl

 

Vera Hoetjes, psycholoog (Amsterdam): https://praktijkverahoetjes.nl

Jolanda Snel, vrijgevestigde praktijk, neuropsycholoog (Doorn): https://www.jolandasnel.nl

Roos Stoker, psycholoog (Amersfoort): https://www.stokerzorg.nl


Jellienke Winters, autismecoach en ervaringsdeskundige (Amersfoort): https://asspire.nl

 

Combi ASS & een andere diagnose:

www.anneliesspek.nl/whitepapers

 

Rijlessen:

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring.htm 

www.awesomedriver.nl

 

Hulp bij werk vinden:

www.autitalent.nl

www.talenttwist.nl

www.jobstap.nl

www.jados.nl

www.voorzet.nl

www.job-flow.nl

https://www.kompass-info.nl/

 

Vriendschappen:

www.autsider.net

Reach Aut van de Instagram-pagina: @wereldvanautisme

Bumble - de BFF-versie aanklikken

Vriendinnenonline - https://vriendinnenonline.nl/ 

 

Daten:

www.capido.nl

https://www.uniekdating.nl/home (ook voor vriendschappen)

https://www.autisme-dating.nl/

 

Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen:

 • Indicatie Banenafspraak (Doelgroepenregister)

 • Beschut werk

 • Wajong-uitkering

 

Wat is het doelgroepenregister?

Het doelgroepregister is een landelijk register met gegevens van mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen die moeilijk werk vinden of behouden door een ziekte of handicap. UWV beheert het doelgroepregister.

Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers zorgen voor voldoende extra banen. Werkgevers kunnen opzoeken of u in het doelgroepregister staat.

Kwijtschelding van studieschuld is wellicht mogelijk met een verklaring van de decaan, die opgestuurd moet worden naar DUO.

 

Boeken:

 • Auti-communicatie van Colette de Bruin

 • Geef me de 5 van Colette de Bruin

 • Zondagskind van Judith Visser

 • Zondagsleven van Judith Visser

 • Aut of the Box van Magali de Reu

 • Vleugels met een pleister van Marije Pietersma

 • Meisjes en vrouwen met autisme van Sara Hendrickx

 • Mijn leven met autisme van Mayke Bloem

 • Oude dame met autisme van Marjolein Schreiver

 • Ik ben autastisch van Bianca Toeps

 • Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit van Bianca Toeps

 • GRIP van Marc Bosma & Johan van Zanten

 • De jongen die te veel voelde van Lorenz Wagner

 • Over pubers met autisme van Eva van der Linden

 • Autisme en het voorspellende brein van Peter Vermeulen

 • Kleine lichtjes in het heelal van Sara Seager

 • Lifehacks voor meiden met autisme van Els Blijd-Hoogewys

 • Onzichtbaar onvermogen van Evelien Tersteeg

 • Een buik vol prikkels van Puck Witsmeer

 • Vrouwen met autisme van Bronja Pradzny (2019). Veertien portretten in beeld en woord. Dit boek biedt een kijkje in het leven van 14 vrouwen met autisme. Zij vertellen openhartig hun verhaal.

 • Zelfcontrole bij volwassenen met autisme van Jeroen Bartels 

 • Meer rust en minder stress bij autisme van Marja Boxhoorn

 • Brein bedriegt van Peter Vermeulen (2013). Autisme en normale tot hoge begaafdheid. Een boek over het (destijds nog bestaande) syndroom van Asperger.

 • Niet ongevoelig van Henny Struik (2011). Vrouwen met autisme.

 • Mindfulness bij volwassenen met autisme van Annelies Spek (2010). Een wegwijzer voor hulpverleners en mensen met ASS.

 • Aspergirls van Rudy Simone

 • Anders gaat ook van Elise Cordaro

 • Meer dan ik denk van Emma Poot ;) 

Speciale scholen:        (omgeving Amsterdam & Utrecht)   

https://www.ssoe.nl/externe-dienstverlening/autisme

https://www.heliomare.nl/hoe-kunnen-we-u-helpen/onderwijs/onderwijs-bij-autisme/

https://www.winford.nl/landingspaginas/autisme/?gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdyZJ1SQfmzwGoYg-i81MnjJ6SHYvtPCN0gl0VocsO3MUdnZVFh1yjrEaAs0EEALw_wcB

https://www.sofier.nl/ 

https://deasstronaut.nl/

https://bbonderwijs.nl/

https://fortaal.nl/onze-school/

https://interteach.nl/interteach-onderwijs-voor-autisme/?gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdyarPiVxcNWIIPHwTC4SAjzN547EtuHqA4XRNJJGrzFh1p6ilUWdhuoaAkJKEALw_wcB

https://piwaterinkzuid.nl/

https://pidepionier.nl/

https://www.tobiasschool.nl/

https://altra.nl/onderwijs/ 

https://viertaalcollege-amsterdam.nl/

https://hetmml.nl/

https://www.deblauwezon.nl/

https://www.zmlkoetsveld.nl/

https://www.gerhardschool.nl/ 

Hulp bij studiekeuze/beroepskeuze:

https://www.werkwebautisme.nl/

https://septemberadvies.nl/speciale-begeleiding/

https://pad-vinder.nl/contact/

Angsttandarts:

https://www.zorgkaartnederland.nl/tandarts/angsttandarts

bottom of page