top of page
Banners voor koptitels WiX.png

Vooroordelen over autisme

Vergeet niet dat het een breed spectrum is en elk mens met autisme anders is

Er bestaan helaas nog te veel vooroordelen over autisme en één van mijn doelen is om te laten zien wat het dan wél is.

 

Een aantal niet kloppende vooroordelen op een rijtje: 

  • Als je autisme hebt, zie je dit aan de buitenkant. Fout. Je kunt in heel veel gevallen niet zien dat iemand autisme heeft. Het speelt zich vooral vanbinnen af en je zou het een ander besturingssysteem kunnen noemen. Een opmerking als “maar je ziet er niet autistisch uit” is dan ook een ongelukkige en soms zelfs kwetsende uitspraak. Bij vrouwen is het helemaal zo dat de diagnose vaak pas heel laat ontdekt wordt. Vrouwen zijn er namelijk goed in gedrag van anderen te kopiëren, lijken goed mee te komen en zijn soms hun hele leven al aan het maskeren. Zo kwam men er bij mij ook pas op mijn drieëndertigste achter. 

  • Mensen met autisme zijn niet sociaal. Ook iets dat niet klopt. Sowieso hebben mensen met autisme veelal dezelfde behoeften als neurotypische mensen. Het kan zo zijn dat iemand met autisme het sociale aspect als moeilijk kan ervaren, maar dat wil niet zeggen dat iemand met autisme niet sociaal is. Ieder mens is anders en zo is ook ieder mens met autisme anders. Het is niet voor niets een spectrum. Als ik naar mezelf kijk, ben ik zeker een sociaal persoon. Ook heb ik er veel behoefte aan. 

  • Mensen met autisme hebben geen inlevingsvermogen. Weer iets dat niet klopt. Het kan voorkomen dat iemand met autisme soms zelfs te veel inlevingsvermogen heeft, maar soms ook te weinig. Misschien dringt niet alles meteen door, misschien is er verwerkingstijd nodig, maar het inlevingsvermogen is er zeker wel. Net zoals dat er bij neurotypische mensen mensen met meer en minder empathie zijn, zijn die er bij mensen met autisme ook. Het is dus niet zo dat elke persoon met autisme per definitie geen empathie/inlevingsvermogen heeft.

  • Mensen met autisme hebben geen gevoel. Wederom iets dat niet klopt. Het lijkt me sowieso heel lastig om geen enkel gevoel te hebben en daarbij, hebben mensen met autisme juist vaak heel veel gevoel. Allerlei prikkels komen juist extra hard binnen. Als ik naar mezelf kijk, ben ik een erg gevoelig persoon. Ik heb hier soms echt last van want het is soms zwaar om te dragen. Je kunt ook hooggevoelig zijn als je autisme hebt. Dus, mensen met autisme hebben veel gevoel, net zoals andere mensen zonder autisme.  

 

Onthoudt dit: 

 

Elk mens met autisme is anders. 

 

Mensen met autisme zijn anders, zeker niet minder. 

Het is een ander werkend brein en een andere manier van informatie verwerken, maar niet minder. De groep aan neurodivergente mensen is prachtig. 

bottom of page